Præst

Præst eller anden kirketilknyttet

Hvordan fungerer min kommunikation ved:
Gudstjeneste
Sogneaftener
I det private

Mit nærvær i rummet/ i ritualerne
Samarbejde
Menighedsarbejde
Det teologiske sprog kontra hverdagsdansk
Det non-verbale sprog.

Jeg har gennem 25 år været underviser på Pastoralseminariet, heraf de 15 som ekstern lektor i
kommunikation.