Øjenvidnerne.

Øjenvidnerne

Et øjenvidne har et ganske særligt sprog. Og det sprog har jeg fundet tre steder i evangelierne:
hos Markus, Lukas og Johannes. På ganske få linjer træder forfatteren frem. Og det rejser
straks nogle spørgsmål: hvem er tilstede i Getsemane Have? Hvor er disciplene, da Jesus
bliver korsfæstet? Hvorfor knyttes Lukas til Paulus´ rejseselskab? osv.
Jeg vil i aftenens foredrag tage tilhøreren med på en anderledes tur gennem de evangeliske
tekster hos Markus, Lukas og Johannes. En tur der både rejser spørgsmål og måske giver
nogle svar. En fortælle – fantasi.

Download højtopløseligt billede

For kontaktoplysninger se dette link