Luther – til kamp med ordet

caspar Koch - Martin Luther foredrag

Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og
samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor
sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske
bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af
kroppens udsondringer.
 Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet – og ikke
menneskers udlægninger. Troen – og ikke vores forsøg på at virke fromme

Download højtopløseligt billede

For kontaktoplysninger se dette link