Læge / sundhedspersonale

Mundtlige fremlæggelser ved konferencer
Patientsamtaler
Compliance
Fagsprog oversat til dansk
Det non-verbale sprog.

Jeg har gennem mere end 20 år afholdt kurser i kommunikation for Lægeforeningen, for
forskellige sygehusafdelinger samt for klinikpersonale.