Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer tro og kamp og kærlighed

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 45) er kendt som en meget skarp og kompromisløs teolog, som
har påvirket kirkerne i Tyskland, USA og Canada – og også herhjemme.
Mindre kendt er hans politiske virke lige fra den nazistiske magtovertagelse i 1933. Med skrift
og tale modarbejder han den flodbølge af fremmedhad, der vælter ud over den tyske
befolkning. Han optages i en modstandsgruppe, som dog splittes fuldstændigt ad af Gestapo.
Og samtidigt udvikler sig det smukke kærlighedsforhold, der udspillede sig mellem
Bonhoeffer og den purunge Maria von Wedemeyer.
Jeg har medudgivet Bonhoefferbogen ”Liv og Konsekvens” (Forlaget Aros).

 

Download højtopløseligt billede

For kontaktoplysninger se dette link